Deltion College - OSVE

Als voorbereiding op mijn eindexamen heb ik aan OSVE gewerkt, OSVE staat voor 'Opgave systeem voor examens'.

OSVE kan door studenten worden gebruikt om hun eigen examens in te plannen. Studenten voeren eerst hun persoonlijke informatie zoals hun voornaam, achternaam, studentnummer en klas in. Vervolgens kiezen ze uit een lijst de opleiding die ze volgen. Op basis van de opleiding die gekozen is worden er andere examens weergegeven. Zodra er een examens is gekozen kan er een datum en tijd gekozen worden, waarna het examen kan worden ingepland.

Om te voorkomen dat een student een examen voor iemand anders inplant moet deze eerst door de student zelf en door een docent worden bevestigd. Als docent kunnen er opleidingen, examens, datums en tijdstippen worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd worden. Een beheerder kan ook nieuwe docenten toevoegen en bestaande verwijderen.

Zoals het er nu uitziet, wordt de verdere ontwikkeling van OSVE overgedragen aan een andere projectgroep. Deze nieuwe groep gaat het project controleren en publiceren voor intern gebruik.

Binnen het project was ik verantwoordelijk voor de studentenpagina's, het dashboard, opleidingsbeheer, de documentatie en de e-mailbevestiging.

OSVE is ontwikkeld met behulp van Laravel 8, Livewire, Jetstream, Bouncer, Bootstrap, iSeed, PDFMake
Studentenpagina's


Studenten informatie

Opleiding selectie

Examens selectie

Datum & tijd selectie

Overzicht

Email bevesting


Dashboard


Ingeplande examens

Actieve & alle examens

Alle opleidingen


Documentatie


Algemeen

Inhoudelijk


Code


Routes

OSVEController

FormHandlerController

Dashboard